Tehtävät ja harjoitustyö

Yleistä

Kurssi suoritetaan ratkomalla tehtäviä ja palauttamalla harjoitustyö. Molemmat osasuoritukset tehdään itsenäisesti kurssin materiaalin ja muiden lähteiden avulla.

Kaikkien kurssin suoritusten deadline on su 18.10.2020 klo 23:59.

Tehtävät

Kurssin tehtävät suoritetaan SQL Trainer -järjestelmässä, jossa on 100 tehtävää SQL-kielen harjoitteluun.

Tehtävät 1–20 liittyvät materiaalin lukuun 2, tehtävät 21–40 liittyvät materiaalin lukuun 3 ja tehtävät 41–60 liittyvät materiaalin lukuun 4. Tehtävät 61–100 ovat vaikeampia tehtäviä, joissa yhdistellään kurssilla opittuja tekniikoita.

Sinun täytyy ratkaista vähintään 60 SQL-tehtävää, jotta saat suorituksen kurssista. Tehtävät muodostavat osasuorituksen, jonka arvosanat ovat:

Harjoitustyö

Kurssin harjoitustyö muodostuu viidestä tehtävästä, joiden vastaukset palautetaan Tasks-järjestelmään.

Kurssin suoritukseen vaaditaan vastaus jokaiseen harjoitustyön tehtävään. Harjoitustyö arvostellaan asteikolla 1–5, ja arvosteluun vaikuttavat tekijät ovat vastausten sisältö ja esitystapa.