SQLite Javassa

Voimme käyttää Javassa SQLite-tietokantaa lataamalla sopivan JDBC-ajurin netistä. Tämä sivu kertoo perusasiat SQLite-tietokannan käyttämisestä Javalla, ja voit halutessasi etsiä lisätietoa netistä ja Javan dokumentaatiosta.

Esimerkki

Seuraava koodi käyttää tietokantaa, joka on tiedostossa testi.db. Koodi luo taulun Tuotteet ja lisää sinne viisi riviä. Tämän jälkeen koodi hakee ja näyttää taulun rivit.

import java.sql.*;

public class Testi {
  public static void main(String[] args) throws SQLException {
    Connection db = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:testi.db");
    Statement s = db.createStatement();
    s.execute("CREATE TABLE Tuotteet (id INTEGER PRIMARY KEY, nimi TEXT, hinta INTEGER)");
    s.execute("INSERT INTO Tuotteet (nimi,hinta) VALUES ('retiisi',7)");
    s.execute("INSERT INTO Tuotteet (nimi,hinta) VALUES ('porkkana',5)");
    s.execute("INSERT INTO Tuotteet (nimi,hinta) VALUES ('nauris',4)");
    s.execute("INSERT INTO Tuotteet (nimi,hinta) VALUES ('lanttu',8)");
    s.execute("INSERT INTO Tuotteet (nimi,hinta) VALUES ('selleri',4)");

    ResultSet r = s.executeQuery("SELECT * FROM Tuotteet");
    while (r.next()) {
      System.out.println(r.getInt("id")+" "+r.getString("nimi")+" "+r.getInt("hinta"));
    }
  }
}

Koodin tulostus on seuraava:

1 retiisi 7
2 porkkana 5
3 nauris 4
4 lanttu 8
5 selleri 4

Koodi tarvitsee toimiakseen JDBC-ajurin, joka osaa muodostaa yhteyden SQLite-tietokantaan. Saat ladattua tarvittavan ajurin koneellesi tästä. Oletamme seuraavaksi, että ajuritiedosto on sqlite-jdbc-3.30.1.jar (voit ladata myös mahdollisen uudemman version ajurista).

Voit kääntää ja suorittaa yllä olevan koodin Linux-ympäristössä näin (kun tiedostot ovat siinä hakemistossa, jossa suoritat komennot):

$ javac Testi.java
$ java -classpath ":sqlite-jdbc-3.30.1.jar" Testi
1 retiisi 7
2 porkkana 5
3 nauris 4
4 lanttu 8
5 selleri 4

Jos käytät Windowsia, kirjoita kaksoispisteen : sijasta puolipiste ; toiseen komentoon.

Jos teet projektin NetBeansissa, voit tehdä tavallisen Java-ohjelman ja sitten liittää sen osaksi yllä mainitun JDBC-ajurin. Tämä onnistuu painamalla oikealla hiiren näppäimellä kohdasta Libraries ja valitsemalla Add JAR/Folder. Jos et löydä kohtaa Libraries, kokeile luoda projekti uudestaan niin, että sen tyyppinä on “Ant” eikä “Maven”.

Huomaa, että jos suoritat koodin uudestaan, tapahtuu virhe, koska taulu Tuotteet on jo tietokannassa mutta ohjelma yrittää luoda sen uudestaan. Voit aina halutessasi nollata tietokannan sisällön poistamalla tiedoston testi.db.

Tiedon hakeminen käyttäjänä

Seuraava koodi näyttää esimerkin, jossa käyttäjä pystyy hakemaan tietoa tietokannasta, jossa on valmiina taulu Tuotteet:

import java.sql.*;
import java.util.*;

public class Testi {
  public static void main(String[] args) throws SQLException {
    Connection db = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:testi.db");
    
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Anna tuotteen nimi:");
    String nimi = input.nextLine();

    PreparedStatement p = db.prepareStatement("SELECT hinta FROM Tuotteet WHERE nimi=?");
    p.setString(1,nimi);

    ResultSet r = p.executeQuery();
    if (r.next()) {
      System.out.println("Hinta: "+r.getInt("hinta"));
    } else {
      System.out.println("Tuotetta ei löytynyt");
    }
  }
}

Tässä on käytössä parametrisoitu kysely, jossa on käyttäjän antaman tiedon kohdalla ? ja tieto annetaan erikseen metodilla setString. Metodi asettaa kyselyn parametriksi 1 (eli ainoaksi parametriksi) annetun merkkijonon.

Tässä on esimerkkejä koodin toiminnasta:

Anna tuotteen nimi:
selleri
Hinta: 4
Anna tuotteen nimi:
banaani
Tuotetta ei löytynyt

Parametrisoitu kysely on turvallinen tapa yhdistää käyttäjän antamaa tietoa kyselyyn, koska tällöin käyttäjän antama tieto ei sekoitu SQL-komentoihin. Sen sijaan vaarallinen tapa olisi yhdistää käyttäjän antama tieto suoraan kyselyyn:

ResultSet r = s.executeQuery("SELECT hinta FROM Tuotteet WHERE nimi='"+nimi"'");

Nyt käyttäjä voisi antaa vaikka seuraavan tuotteen “nimen”:

Anna tuotteen nimi:
' OR id=1 OR nimi='
Hinta: 7

Tämä tuottaa kyselyn SELECT hinta FROM Tuotteet WHERE nimi='' OR id=1 OR nimi='', joka hakeekin tietokannasta tuotteen, jonka id on 1. Käyttäjä voisi siis koettaa hakea tietoa, johon hänellä ei kuuluisi olla pääsyä.

Tällaisesta kyselyn rakennetta muuttavasta käyttäjän antamasta tiedosta käytetään nimeä SQL-injektio. Tämä oli etenkin takavuosina tavallinen tapa murtautua huonosti toteutettuihin nettisivustoihin.

Tiedon muuttaminen käyttäjänä

Tässä on vielä esimerkki, jossa käyttäjä pystyy lisäämään tuotteen:

import java.sql.*;
import java.util.*;

public class Testi {
  public static void main(String[] args) throws SQLException {
    Connection db = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:testi.db");

    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Anna tuotteen nimi:");
    String nimi = input.nextLine();
    System.out.println("Anna tuotteen hinta:");
    int hinta = Integer.parseInt(input.nextLine());

    PreparedStatement p = db.prepareStatement("INSERT INTO Tuotteet(nimi,hinta) VALUES (?,?)");
    p.setString(1,nimi);
    p.setInt(2,hinta);

    p.executeUpdate();
    System.out.println("Tuote lisätty");
  }
}

Kuten tiedon hakemisessa, turvallinen tapa toteuttaa komento on käyttää parametrisoitua komentoa. Tässä tapauksessa annamme komennolle kaksi parametria: tuotteen nimi ja hinta.

Koodin suoritus voi näyttää seuraavalta:

Anna tuotteen nimi:
banaani
Anna tuotteen hinta:
3
Tuote lisätty

Joskus haluamme rivin lisäyksen jälkeen selvittää, minkä id:n uusi lisätty rivi sai. Tämä onnistuu laajentamalla koodia seuraavasti:

import java.sql.*;
import java.util.*;

public class Testi {
  public static void main(String[] args) throws SQLException {
    Connection db = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:testi.db");

    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Anna tuotteen nimi:");
    String nimi = input.nextLine();
    System.out.println("Anna tuotteen hinta:");
    int hinta = Integer.parseInt(input.nextLine());

    PreparedStatement p = db.prepareStatement("INSERT INTO Tuotteet(nimi,hinta) VALUES (?,?)",
                         Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);
    p.setString(1,nimi);
    p.setInt(2,hinta);

    p.executeUpdate();
    ResultSet g = p.getGeneratedKeys();
    g.next();
    System.out.println("Tuote lisätty id:llä "+g.getInt(1));
  }
}

Nyt koodin suoritus voisi näyttää tältä:

Anna tuotteen nimi:
banaani
Anna tuotteen hinta:
3
Tuote lisätty id:llä 6

Virheenkäsittely

Jos kyselyssä tapahtuu virhe, niin tämä keskeyttää ohjelman suorituksen. Näin käy seuraavassa ohjelmassa, jos taulua Kurssit ei ole olemassa:

import java.sql.*;

public class Testi {
  public static void main(String[] args) throws SQLException {
    Connection db = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:testi.db");
    Statement s = db.createStatement();

    ResultSet r = s.executeQuery("SELECT * FROM Kurssit");
  }
}

Tässä tapauksessa ohjelma päättyy seuraavaan virheeseen:

Exception in thread "main" org.sqlite.SQLiteException: [SQLITE_ERROR] SQL error or missing database (no such table: Kurssit)
	at org.sqlite.core.DB.newSQLException(DB.java:941)
	at org.sqlite.core.DB.newSQLException(DB.java:953)
	at org.sqlite.core.DB.throwex(DB.java:918)
	at org.sqlite.core.NativeDB.prepare_utf8(Native Method)
	at org.sqlite.core.NativeDB.prepare(NativeDB.java:134)
	at org.sqlite.core.DB.prepare(DB.java:257)
	at org.sqlite.jdbc3.JDBC3Statement.executeQuery(JDBC3Statement.java:73)
	at Testi.main(Testi.java:8)

Tällä hetkellä metodin main alussa lukee throws SQLException, mikä tarkoittaa, että mahdolliset SQL-poikkeukset heitetään eteenpäin. Koska olemme metodissa main, niin kukaan muukaan ei käsittele poikkeuksia ja ohjelman suoritus keskeytyy.

Voimme kuitenkin halutessamme varautua virheeseen try-rakenteen avulla vaikkapa näin:

import java.sql.*;

public class Testi {
  public static void main(String[] args) throws SQLException {
    Connection db = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:testi.db");
    Statement s = db.createStatement();

    try {
      ResultSet r = s.executeQuery("SELECT * FROM Kurssit");
    } catch (SQLException e) {
      System.out.println("Kysely ei onnistunut");
    }
  }
}

Nyt virhetilanteessa ohjelma tulostaa viestin ja jatkaa toimintaansa.