Tehtävät

Kurssi suoritetaan ratkomalla tehtäviä ja palauttamalla harjoitustyö. Molemmat osasuoritukset tehdään itsenäisesti kurssin materiaalin ja muiden lähteiden avulla.

Kaikkien kurssin suoritusten deadline on su 7.3.2021 klo 23:59.

SQL-tehtävät

Kurssin SQL-tehtävät suoritetaan SQL Trainer -järjestelmässä, jossa on 100 tehtävää SQL-kielen harjoitteluun. Saat yhden kurssipisteen jokaisesta tehtävästä.

Tehtävät 1–20 liittyvät materiaalin lukuun 2, tehtävät 21–40 liittyvät materiaalin lukuun 3 ja tehtävät 41–60 liittyvät materiaalin lukuun 4. Tehtävät 61–100 ovat vaikeampia tehtäviä, joissa yhdistellään kurssilla opittuja tekniikoita.

Harjoitustyö

Harjoitustyön tehtävät palautetaan Tasks-järjestelmään. Näet jokaisessa tehtävässä, montako pistettä saat tehtävästä.

Kun lähetät vastauksen, saat automaattisesti pisteet tehtävästä. Lähetä vastaus vasta sitten, kun olet vastannut kaikkiin tehtävän kohtiin mielestäsi järkevästi. Sitä ennen voit tallentaa luonnoksen, jota ei arvostella ja josta ei tule pisteitä.

Harjoitustyön viimeisessä tehtävässä voit tarkastaa kurssin pistetilanteen sekä antaa kurssipalautteen.

Jos käytät harjoitustyössä ohjelmointikielenä Javaa, löydät esimerkkejä asiasta syksyn 2020 materiaalista.