Tietokantojen perusteet

kevät 2024

Loppuraportti

Kurssille osallistui 628 opiskelijaa, joista 257 (40.9 %) suoritti kurssin hyväksytysti.

Arvosanajakauma:

Yhteenveto

Palautteen perusteella tulee vaikutelma, että kurssin materiaali ja tehtävät ovat nykyisellään toimivia. Kurssin materiaalia voisi kuitenkin parantaa niin, että se antaisi enemmän neuvoja vaikeisiin SQL-tehtäviin.

SQL Trainer koetaan hyväksi tavaksi oppia SQL-kieltä, mutta sen toimintaa ja käyttöliittymää voisi parantaa ja nykyaikaistaa. Palautteessa on monia hyviä ehdotuksia siitä, miten SQL Traineria voisi kehittää nykyistä paremmaksi.

Kurssin Tasks-tehtäviin toivotaan enemmän ohjeita. Nykyiset videot ovat hyviä, mutta niitä voisi olla enemmän. Erityisesti tietokantojen teoriaan liittyvä tehtävä voi tuntua tällä hetkellä vaikealta ratkoa kurssin materiaalin perusteella.

Kurssia kehitetään tulevaisuudessa palautteen ja kurssin aikana tehtyjen havaintojen perusteella. Kurssin kehitystä voi seurata kehityssivulta, johon kerätään kurssiin tulevaisuudessa tehtäviä muutoksia.

Kurssipalaute

Kurssipalautteen antoi 181 opiskelijaa.

Numeerinen palaute

Arvioi seuraavia väitteitä (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä):

Kurssin raskaus (1 = turhan kevyt, 5 = turhan raskas):

Kurssin kokonaisarvosana:

Miten kehittäisit kurssia?

Muita huomioita