Palautteen yhteenveto

Kurssipalautteen antoi 362 opiskelijaa.

Palautteen perusteella kurssin nykyinen toteutustapa on melko toimiva. Erityisesti kurssimateriaali ja kurssin tehtävät koetaan hyödyllisiksi oppimisessa. Palaute on toisaalta myös hajautunutta: esimerkiksi joidenkin mielestä on hyvä, että luennoilla käsitellään laajasti osallistujien kysymyksiä, kun taas toisten mielestä tämä ei ole hyvää ajankäyttöä.

Suurin heikkous kurssilla tuntuu olevan harjoitustyön arviointitapa. Monissa palautteissa on toiveita, että pisteytys olisi kuvattu selkeämmin ja pisteitä voisi saada myös osittaisista ratkaisuista. Nämä toiveet tulevat vaikuttamaan harjoitustyön arviointiin kurssin tulevilla järjestämiskerroilla. Myös harjoitustyön tehtävien kuvauksia pyritään selkeyttämään tämän kurssin kokemusten ja palautteen avulla.

Toinen palautteessa erityisesti esille nouseva asia on, että kurssimateriaali voisi tukea paremmin joitakin kurssin tehtäviä, erityisesti ohjelmointiin liittyviä tehtäviä. Näitä asioita käsiteltiin luennoilla, mutta olisi hyvä olla saatavilla kirjallista materiaalia heti kurssin alussa. Lisäksi osa Java-kielen käyttäjistä kokee jääneensä heitteille, kun tämän vuoden materiaalissa ja luennoilla käsiteltiin vain Python-kielisiä esimerkkejä.

Kiitos kattavasta palautteesta kurssin osallistujille! Kurssin luennoija on lukenut kaiken palautteen ja sillä tulee olemaan konkreettinen vaikutus kurssin tulevaisuuteen.

Numeerinen palaute

Arvioi seuraavia väitteitä (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä):

Kurssin kokonaisarvosana:

Sanallinen palaute

Mikä kurssilla oli hyvää?

Miten kurssia voisi parantaa?

Muuta palautetta kurssin järjestäjille