Palautteen yhteenveto

Kurssipalautteen antoi 151 opiskelijaa.

Palautteen perusteella kurssi oli kokonaisuutena onnistunut: kurssimateriaali ja tehtävät ovat opettavaisia ja automaattinen tehtävien arviointi tuntuu toimivalta ratkaisulta.

Eniten kritiikkiä palautteessa on harjoitustyön tehtävästä 5 aiheena tietokantojen teoria. Tehtävän aineistona oli kaksi tieteellistä artikkelia, joiden perusteella tuli vastata monivalintakysymyksiin. Useat opiskelijat pitivät tehtävää kohtuuttoman vaikeana ja annettua materiaalia riittämättömänä tehtävän ratkaisemiseen.

Tehtävän tarkoituksena oli esitellä kurssilla myös tietokantojen tutkimuksen historiaa (koska olemme yliopistolla), mutta palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että tehtävän vaikeustaso oli ylimitoitettu. Suunnitelmana on seuraavalla kurssilla muuttaa tehtävää niin, että aineistona on kurssimateriaalin osana oleva suomenkielinen opetusmateriaali. Avoin kysymys on kuitenkin, mikä olisi hyvä tapa esitellä alan tutkimusta kurssilla.

Toinen kehityksen kohde on harjoitustyön tehtävä 2 aiheena tietokannan suunnittelu. Tässä tehtävässä osalle opiskelijoista ei ollut selvää, mitä tehtävässä on tarkoitus tehdä ja kuinka kattavia vastauksia haetaan. Tulevaisuudessa tavoitteena on määritellä tämä tehtävä täsmällisemmin ja parantaa tehtävän automaattista tarkastusta.

Ohjaus Zoomissa keräsi hyvin vähän osallistujia, ja toisaalta useat opiskelijat kokivat, ettei ohjausta ole riittävästi. Etäohjauksen järjestäminen mielekkäästi on osoittautunut hankalaksi, mutta seuraavalla kurssilla toivottavasti voidaan järjestää lähiohjausta yliopistolla.

Numeerinen palaute

Arvioi seuraavia väitteitä (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä):

Kurssin kokonaisarvosana:

Sanallinen palaute

Mikä kurssilla oli hyvää?

Miten kurssia voisi parantaa?

Muuta palautetta kurssin järjestäjille